Заседанията на постоянните комисии към новия Общински съвет преминават невиждано спокойно и експедитивно. А ОбС в този мандат започна работа на пълни обороти, за да не бави важните за Бургас проекти. Първата сесия бе една седмица по-рано от обичайното, а комисиите започнаха да заседават два дни след избора на членовете им. Впечатление прави това, че съветниците явно наистина са решили да следват призива на областния управител Вълчо Чолаков, който при полагането на клетвите им, ги посъветва да не изпадат в излишни дискусии и да се обединяват около важните за Бургас идеи. Днес заседанието на Постоянната комисия по правни въпроси, която е една от най-натоварените и която разглежда всички докладни, не правеше изключение. Новият й председател адвокат Иво Баев от групата на „Обединена градска десница” водеше заседанието професионално. В залата обаче по уважителни причини липсваха старият председател Костантин Луков, който сега е зам.-председател на комисията, както и Константин Бачийски. Докладните бяха разгледани без особени полемики. Така идната седмица ОбС ще се събере извънредно, за да гласува няколко важни решения. Сред тях са: издаване на няколко запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие по различни проекти, кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за създаване на Младежки международен център Бургас, кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния доверителен еко фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили, утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от общинските поликлиники, гласуване на средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2020 г. На 27-ми Общинският съвет трябва да реши и дали ще подкрепи предложението възрастните бургазлии над 75 години, които имат абонаметни карти, да пътуват безплатно с градския транспорт в почивните дни.