Връщането на удържаните през годините такси към партидата пък е под условие – ако без тях тя е по-малка от внесените осигуровки

Такса върху парите за втора пенсия ще събират частните универсални пенсионни фондове. Това предвижда едно от предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване на социалния министър Бисер Петков и частните пенсионни компании. “24 часа” разполага с пълния текст на законовите промени, въпреки че те не бяха обявени миналата седмица на свиканата кръгла маса. Тогава текстовете за т.нар. фаза на изплащане на вторите пенсии бяха само разказани обобщено.

Новата такса ще се налага върху парите, които се заделят за изплащане на вторите пенсии.

Тя ще е в размер на 0,5% от нетните активи на фонда за изплащане, предвижда промяната в чл. 201 на Кодекса за социално осигуряване.

Именно високите такси, които събират частните пенсионни фондове, са една от основните причини за недоволство срещу дейността им през всичките 19 години, в които работят в България.

До момента частните фондове имат право да събират такси върху всяка вноска, както и инвестиционна такса върху стойността на партидата. За 2019 г. фондовете могат да удържат като такса до 3,75% от всяка осигурителна вноска и до 0,75% годишно от нетната стойност на активите, които управляват, т.е. от стойността на всяка партида.

От момента, в който човек започне да получава втората си пенсия от частния фонд, неговата партида ще бъде прехвърляна в специален фонд за изплащане. Именно върху него ще бъде налагана новата такса в размер от 0,5% от партидата. Тя също ще е годишна и с нея ще се заплаща това, че пенсионната компания продължава да инвестира парите и да осигурява доходност, става ясно от мотивите към законопроекта.

С новата такса ще бъдат облагани както партидите, отделени за пожизнено изплащане на пенсии, така и тези за разсрочено плащане. С осигурената доходност от тези нови фондове пък се предвижда да бъдат актуализирани вторите пенсии. Законопроектът предвижда обаче актуализацията да е само с половината от осигурената доходност за всяка година. Освен това при отрицателна доходност не е забранено и намаляването на втората пенсия.

Тя обаче няма да може да се намалява под размера на първоначално отпуснатата.

Фондовете няма да са задължени да възстановят към личните партиди на хората всички такси, които са им удържали през периода на осигуряване, става ясно още от законопроекта. Първоначално бе обещано, че в момента, в който започне изплащането на пенсията, удържаните преди това такси ще бъдат възстановявани към партидата. Реално обаче фондовете ще връщат пари от такси единствено в случаите, когато сумата в личната партида е по-малка, отколкото са внесените пари от човека като осигуровки. Тоест фондовете ще връщат такси само ако доходността им е изключително ниска или отрицателна. Ако обаче размерът на партидата е по-голям от направените през годините вноски, таксите няма да бъдат възстановявани.

Три вида втори пенсии ще изплащат частните фондове, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване. Първият вид са пожизнени пенсии. Ще ги получават хората, в чиито партиди са натрупани достатъчно средства, за да могат да вземат поне 15% от минималната пенсия за съответната година като втора пенсия. При изчисляване на размера на пенсията фондовете ще работят със специални таблици от Комисията за финансов надзор, по които ще се прогнозира колко време един пенсионер ще живее след датата на пенсиониране.

Вторият вид пенсия ще е разсрочено плащане. То ще бъде предлагано, когато парите в личната партида са повече от трикратния размер на минималната пенсия, но не са достатъчни за отпускане на пожизнена втора пенсия. Еднократно плащане на парите от партидата пък ще се предлага на хората с най-малко лични средства в частните фондове.

Тази система може да бъде променена през 2025 г., след като се направи преглед какви са резултатите при първите пенсионери с втори пенсии, става ясно още от проекта за промени в КСО.