Скулпторът Радостин Дамасков спечели конкурса за изработване на паметник на благодетеля на Бургас Александър Георгиев - Коджакафалията.

В обявената процедура постъпиха три проекта, като предложението на Дамасков получи 90 точки. На второ място е класиран проектът на автора Стефан Петров Стефанов, който събра 79,83 точки. Третият участник отпадна от конкурса, тъй като не е изпълнил изцяло заявените условия по обявената процедура.

Предстои издаване на решение за класиране на участниците, което може да бъде обжалвано в 10-дневен срок след получаването му от съответния автор.

След като решението влезе в сила, започва процедура за изготвянето на технически и инвестиционен проект и изработване на паметника на Александър Георгиев - Коджакафалията. Скулптурата ще бъде поставена в близост до училището, чийто патрон е благодетелят на Бургас.