“Основната част от събраните средства за такса „шум“ за всички летища в България е над 5 700 000 лв.. Те са изразходвани за амортизационни разходи на съоръжения, които са вече изградени или се изграждат, свързани с екологията. В тази връзка - момента тече процедура по избор на изпълнител на шумозащитната стена между Летище Бургас и квартал Сарафово. Концесионерът „Фрапорт Туин Стар Мениджмънт АД“ е с поет ангажимент от 740 000 хил.лв. като страна от тристранния договор между него, община Бургас и АПИ. Спрямо разчетите има достатъчно събрани средства от екологичната такса за реализиране на проекта. Той трябва да бъде осъществен на 3 етапа. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ следи за правилното разходване на тези средства“. Това заяви от трибуната на НС народният представител от ГЕРБ Иван Вълков.

Той отправи въпрос към министъра на транспорта Росен Желязков какви са финансовите постъпления от такса „шум“ (екологична) за всички летища за годините 2015-2018 и за всяка една поотделно. От отговора на министъра става ясно, че за Летище Бургас общо за периода 2015-2018 г. приходите за четирите години са 1 210 367, 30 лв., а разходите са 616 967,97 лв.

Министър Желязков поясни, че концесионерът „Фрапорт Туин Стар Мениджмънт АД“ е отделил 740 000 лв. във връзка с договор между Община Бургас, АПИ и концесионера за проектиране и изграждане на шумоизолираща стена. Тя ще обхваща участък от път I-9 между летище Бургас и квартал Сарафово. 19,2% от такса „шум“ е концесионно възнаграждение, изплатено на МТИС.

„Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване летищата събират такси на въздухоплавателните средства за кацане, паркиране, пътници и ползване на пътнически ръкав. От 2012 г. са влезли в сила още две такси - сигурност и шум (екологична), като втората бе направена по мое предложение и на колегата ми Емануела Спасова. Такса „шум“ покрива разходите по ограничаване на вредните въздействия върху околната среда – шум, газови емисии, опазване на почвата, водата и въздуха в района на летищата“, поясни още бургаският депутат.

За летище Бургас за 2015 г. приходите от такса „шум“ са 293 520, 89 лв., а разходвани са 143 491,36 лв. За 2016 г. събраната сума е 304 364,70 лв, а са използвани 152 410,45 лв. През 2017 г. приходите от екологичната такса са 286 962,88 спрямо 145 839,85 лв. За миналата година по данни на министерството на транспорта събраната такса е 325 518,83, а са разходвани 167 226,31 лв.