5 дни преди крайния срок за кандидатстване на младежи по програма „Старт на кариерата” подадените заявления са 21 при заявени 68 работни места, съобщават от Бюрото по труда в Бургас.

Изискванията към младежите за кандидастване по нея са възраст до 29г., завършено висше образование и липса на трудов стаж по придобитата специалност.

Осигурява се деветмесечна заетост в централните управления и териториалните звена на държавната администрация, областните и общинските администрации. За района на дирекция „Бюро по труда” - Бургас са заявени 68 работни места, в това число за териториалните поделения на НАП, НОИ, Агенция Митници, Областна дирекция на МВР - Бургас и др.

Крайният срок за кандидатстване е 19.10.2018 г.

Повече информация може да се получи в дирекция „Бюро по труда” Бургас и нейните филиали в ж.к. „Меден рудник”, гр. Средец и гр. Камено.