Дончо Златев бе избран за представител на Югоизточен регион в Националния изпълнителе съвет (НИС) на СДС. Златев получи подкрепата на структурите в Бургас и Сливен.

„Като основни мои приоритетиаз виждам укрепването на структурите, подмладяването на партията и привличането на повече експерти и доказани професионалисти, които се ползват с широко обществено доверие. Според мен, регионалният представител трябва да бъде активен участник в създаването и утвърждаването на политики на СДС в национален и регионален план. Също така трябва да бъде непримирим с безпринципността и непоследователността. Възраждането на СДС е възможно само с почтени хора и принципни позиции”, заявява Златев.

Според него местните лидери трябва да играят основна роля в изработването на регионалните политики на СДС, защото именно те са най-добре запознати с проблемите на местните хората. Нужен е активен регионален представител, който често да посещава организациите и в четирите области. Това е единственият начин той да придобие лична представа за състоянието на организациите, ситуацията в населените места, а и да следи за подготовката за предстоящите избори.

„За мен Гражданският съвет към Реформаторския блок беше една страхотна идея, която обаче бе опорочена. В гражданските съвети попаднаха открити партийци, които защитаваха не гражданския интерес, а този на политическата партия, която ги е предложила. Въпреки това смятам, че има място за хората, които не искат да обличат тясно-партийната риза, но са дясно-мислещи и винаги ще помагат на СДС и дясното. По тази причина, ако бъда избран, ще създам граждански съвет към регионалния представител, който също ще помага при изграждането на политиките ни по места. До този момент мога да споделя няколко имена на хора, които приеха поканата ми да бъдат мои съветници. Това са университетските преподаватели доц. Пенка Георгиева и Красимир Коларов, първият демократично избран кмет на Община Казанлък –Бончо Сарафов, директорът на ОУ „Мати Болгария” Пепа Дукова и директорът на ОДЗ „Райна Княгиня“ и бивш председател на СДС Стара Загора Любка Иванова. Много съм щастлив, че ще имам възможност да работя с тях. Те са доказани професионалисти и уважавани личности, които винаги са подкрепяли дясното. Благодаря на всички, които тръгват в тези вътрешни избори с мен. Няма да предам доверието им и ще работим заедно за възраждането на СДС”, казва още Златев.