Първите резултати от общественото допитване на Европейската комисия показват, че европейците искат да спре преместването на стрелките на часовниците.

Над 80% са гласували да остане лятното време без да се връщат стрелките на часовника през есента. В анкетата са участвали над 4,5 милиона граждани от всички държави-членки.

Най-активни са били германците.