Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата през ноември месец възлизат на 46,732 млрд. лева или 47,6% от БВП, като се увеличават на годишна база с 5,1% след растеж с 5,7 на сто през октомври.

Подобно, дори и по-високо, увеличение се отбелязва и при депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система. Той е в размер на 70,946 млрд. лева или 72,3% от прогнозния БВП, като годишното им увеличение е с 5,3% след растеж с 6,7% през октомври, показват данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от БНР.
В същото време кредитите за неправителствения сектор в края на ноември са в размер на 53,252 млрд. лева (54,3% от БВП) спрямо кредити за 52,986 млрд. лева през октомври (54% от БВП), като нарастват на годишна база с 4,2% (спрямо ноември 2016 година).

Кредитите за домакинства и нетърговските организации са в размер на 19,787 млрд. лева или 20,2% от БВП, като спрямо ноември 2016 година те се увеличават с 6,4% след повишение с 6,3% през предходния месец.

В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,410 млрд. лева и нарастват на годишна база с 6,8% при годишно увеличение с 6,4 на сто през октомври, докато потребителските кредити възлизат на 7,834 млрд. лева и са с 6,7 на сто над нивата през ноември 2016 година след тяхно повишение с 6,4% месец по-рано.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 21,631 млрд. лева (22% от БВП), нараствайки на годишна база с 12,2% след тяхно повишение с 14% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 28,3% на годишна база след понижение с 19,4% през октомври и достигат 2,583 млрд. лева (2,6% от БВП).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават към края на ноември с 1,3% на годишна база след повишение с 1,5% през октомври и достигнат 31,409 млрд. лева (32% от БВП).

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,056 млрд. лева (2,1% от БВП), нараствайки на годишна база с цели 37,1% след тяхно повишение с 34,1% през октомври 2017-а. /news.bg