„В случай на неуспешен опит за теглене от АТМ устройство, но отчетени и неотменени трансакции, както и при установено неправомерно източване на средства от сметката, съществуват механизми за възстановяване на сумите”- Това обяви Комисията за защита на потребителите (КЗП). Комисията напомнят на клиентите, че ако на екрана на банкомата се появи надпис, че трансакцията е неуспешна и не може да бъде извършена в момента, а парите са отчетени като изтеглени, задължително да позвънят в кол центъра на банката, която е издала картата.

„В случай, че не успеете да се свържете, в първия работен ден посетете най-близкия клон на банката и подайте възражение. В 14-дневен срок следва да получите отговор”, съветват от КЗП.

Има и още един механизъм: „Ако не ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие към функциониращата към КЗП Помирителна комисия за платежни спорове”.

При тегленето по време на празници има по-голям риск и от кражби, тъй като се ползват външни банкомати. Точно в такива периоди е най-вероятно да бъдат поставени скимиращи устройства, които могат да копират данните от картата Ви и да откраднат пин кода. Това са и едни от най-честите измами с пластики, според специалисти.

От КЗП напомнят на гражданите да бъдат внимателни и да съблюдават всички правила за финансовата си сигурност, както при трансакции на суми от терминални устройства АТМ и ПОС, така и при загуба или кражба на картата.