Министерството на транспорта на транспорта има намерение да засили контрола при провеждането на практическата част от шофьорските изпити, заяви пред БНР заместник-министърът на транспорта Ангел Попов. Решението се подкрепя от браншовите организации.

Попов съобщи, че от август миналата година, когато бяха въведени т. нар. "бели стаи" за теоретичната част на изпита, броят на желаещите да вземат книжка е намалял с 15 на сто.

"Ще ви кажа една много интересна тенденция, че вече българските книжки не се търсят, търсят се гръцките книжки." - каза още зам.-министърът.

За да се преодолее проблемът с водачите на пътя, които вече са получили неправомерно книжки, ще бъдат прегледани масивите за завършено средно образование.

"Много случаи е имало, когато кандидат се явявал с неизправно свидетелство за завършено образование и ние ще се опитаме да проверим един голям контингент. Изключително негативен социален ефект може да се появи, ако много голям брой шофьори са опитали по този начин, но ние работим в тази посока." - увери Ангел Попов./news.bg