Като част от предвидената екопрограма и по препоръка на министъра на околната среда и водите Нено Димов ръководството на „Кроношпан” предприе конкретни мерки, които да ограничат възможностите за разпространение на дървесни частици от складовата площадка за дървесина на територията на завода в Бургас.

В рамките на поетите ангажименти към обществеността в града дървопреработващата компания вече покри транспортната лента на „дробилката“ за дървесина, по която се пренася материал за производството на плочи от дървесни частици.

Покривните елементи върху дробилката за трески вече ще възпрепятстват отделянето на дървесни частици.

Втората изпълнена мярка е инсталиране на оросителни системи. Предвидените седем автоматизирани съоръжения от този тип вече са монтирани, тествани и функционират в пълен работен режим.

Оросителите са разположени до местата за временно съхранение на сух дървесен материал.

Чрез тези допълнително изградени инсталации при всяко подаване на дървесен материал към производствените линии суровината се навлажнява, което спомага за образуването на твърд повърхностен слой, непозволяващ разпространението на дървесни частици от вятъра.

Много преди крайния срок 30 юни в „Кроношпан“ вече са напълно готови и с обособяването на зелен пояс.

По препоръка на експерти по протежение бул „Проф. Якимов“ в източната част на предприятието бяха засадени 90 броя иглолистни и широколистни дървета, както и над 700 броя бързорастящи храсти. Допълнително от вътрешната страна на оградата са засадени 80 броя липи. Всяко насаждение ще се поддържа от изградената за целта система за капково напояване.

Поясът ще изиграе ролята на естествен филтър против разпространението на дървесни частици.

В „Кроношпан“ продължават работата по изпълнението и на втората част от програмата.

Целта на ръководството на компанията е тя да бъде изпълнена предсрочно преди крайната дата 30 октомври.

Общата сума на инвестицията в допълнителни предпазни съоръжения ще надхвърли половин милион лева.