Нова супер сисмета ще осигури спокойствието на местните хора в община Камено. На публично обсъждане пред бизнеса и неправителствени организации в четвъртък вечерта бе представен проект „Изграждане на общинска система за сигурност в населените места на територията на община Камено”.

Кметът на Общината Жельо Вардунски, заедно с инж. Веселин Маламов от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), запозна гостите с модерна система за наблюдение и сигурност, която предстои да се изгради на територията на общината. В процеса на изграждането и ще бъдат поставени над 200 камери с 3D образ на възлови места – входовете, изходите и централните части на селищата, детски градини и училища, публични сгради, частни домове и други. Техните координати се задават с точност от GPS и се контролират от софтуер и спътникови връзки. Тези места ще бъдат определени от специалисти, обучени да работят със системата за сигурност и полицията.

Хората от бизнеса и гражданите на Камено също могат да дават предложения във връзка с изграждането на тази система. Бизнесът ще има полза от нея, като се намаляват разходите за жива охрана и обектите се наблюдават чрез камери много ефективно. Системата включва и патрули на частни охранителни фирми. Полицията ще бъде осведомявана веднага, така че ще има възможност за както много бърза реакция точно на структурите, които изпълняват тези дейности, така и за превенция. Ще бъде намалена битовата престъпност, която тормози много населението.

„Ние работим от 6 месеца над изграждането на стратегията, докато стигнем до това обсъждане и да запознаем населението с тази система, която сме замислили да изграждаме. Системата ще работи изцяло с връзка сигурността на населението, както физическа, така и психическа сигурност. Когато видиш, че имаш една зад гърба си работеща система, в която престъпленията се разкриват много по-бързо и много по-лесно и когато се улесни работата на правораздавателни органи и полиция това вече и психически помага и на хората. Вярно, това е свързано с големи средства, но аз през последните години виждам, че държава също има виждане за подпомагане на този тип дейности. Финансирането ще се осъществява чрез различни програми, с помоща на общината, с такси от населението и бизнеса. Това са първи стъпки, много ранен стадий, но те са много важни за бъдещото изграждане на системата което ще се осъществи на няколко етапа, затова не искам да се обвързвам с конкретни срокове за изпълнение“, каза кметът Жельо Вардунски.

Такива системи вече работят в някои общини в България, една от тях е Елин Пелин. Ние бяхме на едно събиране на кметовете от Югоизточния регион, съвместно с директори на районни управления на полицията, там неразкритите престъпления са едва между 12% - 18%, което е много добре сравнение с останалите населени места, а таксата, която се събира от домакинствата е само 1 лев, уточни още той. Ако на монитора се отчете нарушение, образът може да се увеличи в близък план, ще има и датчици за движение, добави кметът.

На срещата присъства и кандидат-депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова, която подкрепи идеята на Община Камено. „Изцяло подкрепям инициативата в борбата с битовата престъпност и опазване на земеделската продукция“, каза тя.

С иновативната система за наблюдение, освен охранителен характер, земеделските производители ще могат да наблюдават бизнеса си и по зададени екологични критерии. Например - чрез спътникови снимки ще може да се изследва почвата до 15 см дълбочина и да се определя нейният физико-химичен състав, влага, наличие на минерали и др., като по този начин да се планира нейното торене. За всяко място могат да се задават различни критерии за наблюдение и презициране на информацията. Чрез спътникова снимка може да следи нарастване или намаляне на обеми до 1,5 см, това би могло да се прилага на бунища или свлачища. С тази система ще може да се измерва и качеството на въздуха, да се активира при дим или пожар или движение.