Общинският съветник Галя Василева ще има приемен ден с граждани на 12 януари (четвъртък) от 16,30 ч. в централата на ПП ГЕРБ в Бургас. Тя се намира на ул. „Конт Андрованти” 5. Галя Василева е член на постоянната Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни и на Комисията по общинска собственост и инвестиционни политики.
Общинският съветник е член и на Комисия по чл.6 , ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, както и на Комисия по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
За традиционната приемна на общинските съветници от ПП ГЕРБ записвания се правят на място в офиса на партията или на телефон 056 81 90 40.