След като успя да постигне споразумение с телекомите и туроператори, КЗП се споразумя и с една от трите банки, отпуснали на български граждани ипотечни кредити в швейцарски франкове.

Всички потребители, които са изтеглили кредити в швейцарски франкове, ще могат да ги превалутират, като по силата на постигнатото споразумение банката поема 80% от валутния риск от момента на тегленето на кредита. Това означава, че обслужвалите коректно кредита си, ще бъдат в хипотезата, че все едно са го взели в евро или в лева. Също така те ще плащат преференциален лихвен процент, който е по-изгоден от този за настоящите кредитополучатели.

Споразумението обхваща и тези длъжници, които не са били редовни платци и срещу тях няма издадени изпълнителни листове. А тези, срещу които е образувано изпълнително производство, могат да търсят правата си по съдебен ред.

Постигнатото споразумение е при условия, каквито не са извоювани в нито една от останалите държави, в които е възникнал този проблем.

Въпреки многобройните протести пред различни институции, Комисията за защита на потребителите е единствената в България, която взе присърце този проблем и предприе незабавни последователни мерки за решаването му.