„Най-много жалби получаваме от туристи, почиващи в Слънчев бряг и съседните селища. На второ място е Приморско. Това не е случайно, тъй като там е офисът ни, който отговаря за Лозенец, Созопол и Китен”, каза членът на Комисията за защита на потребителите Константин Райков. Днес той е в Бургас за инициативата „гише на пътника”, която се провежда на Автогара Юг.

„От май месец до средата на юли служителите на КЗП са извършили 1200 проверки. Част от тях по конкретни жалби на потребители и туристи, друга съгласно план – програмата ни. Прави впечатление, че жалбите запазват своя брой в сравнение с миналата година, но констатираните нарушения намаляват с 10%. Това от една страна говори, че потребителите все по-добре са запознати със своите права, а от друга, че операторите спазват задълженията си, вменени им със закон”, каза Константин Райков.

Сред по-честите нарушения, които КЗП констатира, са липса на цени в карт менюто, разлика между цените, маркирани в касовия бон, и тези, посочени в лист менюто, лист меню само на чужд език – руски или английски, без български, несъответствие в категоризацията на хотели, при тяхното рекламиране. Този сезон сигналите за дублажи са значително по-малко.

По думите на Райков най-активни в търсенето на правата си са българите, следвани от руснаците. А това, което прави впечатление, е че когато потребител се оплаче и представители на КЗП отидат на място при туристическия оператор, в много от случаите при основателна жалба, спорът се решава на място – или се възстановяват средства на летовника или му се предоставя допълнителна услуга.

„При конкретна жалба не се извършва проверка само по нея, но за да се реши спорът, се проверява и туристическия обект. Когато това е хотел се търси съответствие с категоризацията, а когато е заведение за хранене – лист менюта и др.”, добави Райков. Не липсват и случаи, в които жалбите се оказват неоснователни не толкова заради това, че самата жалба не е истинска, а защото не се намират доказателства дали твърденията на потребителя са верни или неверни. Подобни случаи са, когато клиентът се оплаче по-късно и при проверката. Това дава време на туристическия обект да отстрани нарушението. Трудно е да се докаже твърдение, когато няма писмени доказателства или свидетели.

Най-честите нарушения при местата за настаняване са при оферти за тризвездни хотели, които в действителност се оказват с две звезди или къщи за гости.

„Имахме случай на жалба за предложена безплатна нощувка за деца до 6 години, а се оказва, че на семейството е поискано допълнително заплащане за бебешка кошара от 10 лв.”, добави Консантин Райков. Той призова потребителите при нарушения да бъдат активни и да подават сигнали в офисите на КЗП.