Пожарът в кв. „Ветрен“ засегна местообитанията на север от Атанасовско езеро. Това каза за Радио „Фокус”- Бургас Спас Узунов от Българска фондация „Биооразнообразие“. Той посочи, че директни щети върху езерото не са нанесени, но изгорелите площи спадат към Натура 2000 и пожарът ще окаже въздействие върху биоразнообразието в този район. Изгорели са територии с висока консервационна стойност, естествени местообитания на много видове животни. По думите на експертa, най- уязвимите сред тях са тези, които са по-трудно подвижни като костенурки, змии, гущери. Узунов посочи, че все още не ясно колко точно са засегнатите от пожара площи. „Пожарът наистина е обхванал много голяма площ, може би няколко фронта. Със сигурност има много големи щети както за биоразнообразието, така и за хората, които развиват бизнес там. Щетите са най-вече по хълмовете, които са северно от езерото - между Ветрен и другите села, които са в района“, обясни експертът и добави, че зоната Атанасовско езеро е много по-голяма от самото езеро. „Обхваща освен водното тяло и местообитанията наоколо, сред които ниви, различни видове заливни гори, влажни ливади“, каза още Спас Узунов.