Стартира обществената поръчка за строителство на обхода на град Ахелой по пътя Слънчев бряг – Бургас. Участъкът е с дължина 4,5 км.
Индикативната стойност на поръчката е 26 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 19 септември т. г.
Трасето на обхода преминава по нов терен, като се отделя от съществуващото трасе на път I-9 Слънчев бряг – Бургас след настоящото кръгово кръстовище при км 207+500, обхожда гр. Ахелой от север и се включва отново в път I-9 при км 212+233.06. Ще бъдат изградени две самостоятелни платна, с по две ленти за движение във всяка посока. С новото трасе ще се повиши безопасността, тъй като транзитният трафик да бъде изведен извън град Ахелой, скоростта на движение и удобството при пътуване. Изнасянето на трафика извън населеното място ще намали замърсяването на въздуха в града.
Първокласният път I-9 е от изключително значение за Бургаския регион. Съществуващият участък, който преминава през града, е с интензивно движение и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварват пътуването. Действителната скорост на движение през летните месеци е около 30 км/ч.