Ново разширяване на обхвата на Синята зона в Бургас ще гласуват на 26 юли т.г. общинските съветници в града. За тази дата е насрочено следващото заседание на местния парламент. Предложение за по-голям обсег на районите за платено паркиране е на зам.-кмета по Финанси, бюджет и икономика - Красимир Стойчев. В докладната му се посочва, че новите допълнения в схемата са логично свързани с последните промени и са „желан и търсен резултат от страна на жителите на града”.

Последното разширение на обхвата на зоните за платено паркиране бе гласувано от общинския съвет през март т.г. Тогава в схемата за Синя зона бяха добавени общо девет нови участъци. Сега се иска да се включат и части от улици в района между “Гладстон”, “Сливница”, “Христо Ботев” и “Княз Борис І”, районът от ул. “Княз Александър Батенберг” между улиците “Морска” и ”Цар Симеон І”.