Масово неиздаване на касови бележки и разлики в касовите наличности – това са установили днес данъчни инспектори в къмпинг „Градина”. Проверките бяха извършени на принципа на тайния клиент. Освен този метод и активно използваните също открити наблюдения и инвентаризации на наличните стоки, по Южното Черноморие вече патрулират и съвместни екипи на НАП и МВР, облечени с униформено облекло. Ролята им е активно наблюдение на търговската дейност, следене за нелегални обекти, както и съдействие при нужда на туристите. Патрулните двойки подпомагат и екипите, ангажирани с дистанционното наблюдение на касовите апарати чрез компютърната система на НАП.

Месец след началото на засиления контрол по спазване на данъчно-осигурителното законодателство по Южното Черноморие, освен ръст на оборотите, от Националната агенция за приходите отчитат и тенденция на повишена коректност от страна на бизнеса и стремеж към спазване на данъчните правила. За периода 17 юни до началото на юли, всяка втора проверка е завършвала с установяване на нарушение. През последните две седмици обаче се наблюдава промяна като резултатите от контролните действия показват засичане на нарушения средно при всеки трети проверяван обект. „Постигаме една от основните цели на тазгодишната лятна кампания на НАП, а именно не толкова и на всяка цена съставяне на актове и наказателни постановления, колкото промяна в поведението на задължените лица в посока коректност към фиска и доброволно спазване на данъчно-осигурителното законодателство,” коментира пресаташето на териториалната дирекция на НАП Бургас Христо Узунов.

Фокусът на проверките обхваща не само големите курорти, но и цялото Южно Черноморие.

От началото на лятната кампания на НАП по засилен контрол по спазване на данъчно-осигурителното законодателство, по Южното Черноморие са извършени над 2500 проверки, а поставените под дистанционно наблюдение обекти са повече от 2300.

Сигнал за укриване на обороти и неиздаване на касови бележки може да подаде всеки гражданин на телефона на НАП 0700 18 700 при гарантирана анонимност.