Министърът на земеделието и горите Десислава Танева запретна днес ръкави, за да замеси собственоръчно "хляба на мира". Министърът бе гост на церемонията за зажънването на ръжта в карнобатското село Кликач. Там, в присъствието на десетки гости от страната и чужбина, бе представен автентичен жътвен ритуал. Така България се включи в международния проект „Хляб на мира”. Инициатива, в която страната ни участва, за трета поредна година, обединява държавите – членки на бившия соцблок.

Министерството на земеделието ще подкрепи домакинството на България за Международната конференция „Мир и земеделие“, която ще се проведе през септември 2017 г. Танева изрази желание проектът, който обединява държави от бившия соцбок, да намира повече съмишленици, и да бъдат привлечени като партньори и трети страни. Ръководството на Асоциация „Хляб на мира” в лицето на председателя Адалберт Кийнле, изпълнителния директор д-р Гибфрид Шенк подкрепиха думите на министър Танева.
Проектът „Хляб на мира“ има за цел да покаже връзката между мира и приноса на устойчивото земеделие за осигуряване на прехраната и благосъстоянието на населението. Изпълнението му стартира през 2013 г., когато в 12 – те държави членки на ЕС от Централна и Югоизточна Европа са засети семена от ръж, добити от полето около Помирителната църква в Берлин. През 2013 г. семена от ръж от Берлин са засети във всички държави-участнички на исторически важни места.

България става част от европейската карта на ръжта, каза днес министър Танева. Засетите площи със зърнената култура в страната ни тази година са 69 000 дка, 30 пъти повече, отколкото предходната година. По думите на земеделския министър, малка част ще остане в страната, останалото количество е за износ.