„Проблемът е семейството. Оттам идва неуважение към културата, ценностите, което отива в една апатия и към знанията и други идеали. Така става големият проблем, че не децата са глупави, а че между преподавател и ученик има голяма дистанция и няма общ език”, коментира по Нова тв 100 Кила по темата за грамотността.

„Моята работа е да проверя твоята любов към детето и как аз мога да му повлияя”, каза рапърът.

„Рапът бърка с пръст в раната. Най-страшното е да се обвиняват децата. Могат да се обвиняват системи, програми, но не и тях”, коментира Тодор Танев.

„Децата нямат интерес, защото има училище, което все още е много старомодно. В него се преподава материал, а не се кара децата да мислят. Не се дава свобода на учителя както той намери за добре”, на мнение е бившият просветен министър.