Община Несебър обяви обществена поръчка за разширение на гробищния парк в града на стойност 600 000 лева без ДДС. Заданието включва изграждане на подходи и основни комуникации, места за почивка с пейки, чешми, урнови стени и паркинг за 20 автомобила. Предвидено е да се обособят специални парцели, отделни за погребенията на християни и мюсюлмани. Кандидатите трябва задължително да имат опит в сферата на строителството, да представят удостоверения за добро изпълнение на предишни възложени обекти, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, трябва да разполагат с подходящо техническо оборудване за изпълнение на поръчката- строителна механизация за извършване на изкопни работи и превоз на земна маса, изграждане на пътното платно и полагане на асфалтова настилка и пр. Срокът на изпълнение е 12 месеца. Оферти се приемат до 10 май.

Местните жители подхождат със скептицизъм към размаха, с който общината разходва пари на данъкоплатците. С 600 000 лева може да се вдигне хотел с 40 стаи плюс басейн.