Хищници нападат Атанасовско езеро, където започва сезона на гнездене на птиците по дигите. Природощатници са се заели да решат проблема, за да опазят птиците от атаките на чакали, бездомни кучета и други.

За гнездещите птици вредни били и дивите свине, поровете и невестулките, язовците, скитащи котки и др.

Доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Солта на живота“ изградиха нови защитни системи срещу хищници - метална мрежа опъната на дървени колове по протежение на дигата, която се ползва за гнездене, включително и по два метра навътре в езерото, за да се предотврати достъпа на чакали, безпризорни кучета и др. по вода. Загражденията се правят от двете страни на дългите няколко километра диги. Опитът от предишни години обаче показва, че само това няма да е достатъчно, затова природозащитниците монтират пред мрежите и електропастир, който работи със слънчеви батерии и отпъжда натрапниците.

Но тъй като и това не гарантира 100 % прогонване на хищниците се добавят плашила, различни светлинни, звукови и шумови дразнители, казаха природозащитници. Ученици от ОУ „Христо Ботев“ кв. Долно Езерово организираха специална творческа акция за изработване на „плашила“, които ще се поставят по дигите на езерото. Наподобявайки човешко присъствие, плашилата са ефективен метод за пропъждане на чакалите и скитащите кучета.

"Инсталирането на системата от пасивна защита е консервационна дейност, която ще е в полза на застрашени видове птици като дебелоклюни рибарки, кокилобегачи, саблеклюни и др. Надеждата е усилията на всички, които са въвлечени в решаването на този сериозен проблем да се увенчаят с успех, защото създаването на добри и безопасни условия за гнездене на птиците са гаранция, че това са местата, в които ще се съхранят гнездовите колонии на тези застрашени български птици", твърдят природозащитниците.

От екипа на проект „Солта на живота“ изказват своята благодарност на всички доброволци, които се включиха в акциите, както и на партньорите от „Черноморски солници“ АД за помощта и съдействието за осигуряване на дървен материал за загражденията.