Ще реагираме със цялата си строгост на закона, която ни е позволена за замърсяването на Бургас със сероводород в нощта на 30-ти срещу 31-ви март. В момента няма превишаване на допустимите стойности и няма основания за притеснение, заяви директорът на РИОСВ-Бургас Тонка Атанасова по повод обгазяването, усетено в центъра на града и в кв. Долно Езерово. Тя заяви, че срещу причинителя „ЛУКойл-Нефтохим“ ще бъде наложена санкция от 250 хил. лева. Замърсяването е заради пускането в работа на инсталация за газова сяра.

„В нощта на 30 срещу 31 март са отчетени големите количества на един от показателите на въздуха – сероводород. Отчитането е на станцията в Долно Езерово, която е на Изпълнителната агенция по околната среда. То показва, че замърсяването на Бургас е надвишило показател сероводород над 36 пъти над пределно допустимите концентрации, които са 0,05 мг на куб.м., а тогава е било 0,175 мг на куб. м. Искам безкрайно ясно да заявя, че ще приложим най-строгите санкции на причинителя на неудобството, създадено на бургазлии. Категорично можем да кажем, че източникът на замърсяването е „ЛУКойл“. Самата рафинерия се е опитала в навечерието на 31- ви март да пусне една от инсталациите за газова сяра. Тя е нова и започнали да я пускат в режим на работа. Когато вчера извършихме проверка на място, установихме превишаването на стойностите. От рапорта на инженера-химик, който е бил при пускането на инсталация, става ясно, че в пусковете дейности, съгласно технологичния регламент за достигане на оптималните параметри, са повишени температурите в термичния и каталитичен реактор. Налице е непълна утилизация на газа, който съдържа сероводород. Това е наложило част от него да е подаден за изгаряне на факел“, каза Атанасова. След 3,00 и 5,00 часа вчера сутринта, резултатите в станцията са под прага на допустимите стойности. „След 10 часа до днес нямаме превишаване на сероводород. Няма притеснения“, добави Атанасова.

Прагът на стойности на сероводород, който е чувствителен за хората е от 0,2 до 2 мг на куб. метър. Опасната е над 7.

В момента инсталацията за газова сяра работи с натоварване 92%. Според данните на Атанасова през миналата година наложените санкции срещу „ЛУКойл Нефтохим“ са около 400 хил. лева.