Община Поморие кандидатства с три проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България -Турция за програмен период 2014-2020 г.

Проектите от страна на Община Поморие са за изграждане на културен център в сградата на бившия Пионерски дом, изграждане на нова атракция – вятърна мелница за сол в Поморие и за изграждане на нови спортни площадки в училищните дворове на с. Дъбник, с. Бата и с. Гълъбец .

Сградата на бившия Пионерски дом е културна ценност от местно значение. Проектът включва нейното реконструиране, възстановяване на автентичния вид на сградата и превръщането ѝ, заедно със съществуващата танцова зала към Центъра за работа с деца, в нов културен център.

Партерът на сградата ще се обособи като Арт-клуб с изложбени площи. Стаите на етажа ще се оформят като ателиета за актьорско майсторство, рисуване, моделиране и пеене. Танцовата зала и сервизните помещения също ще бъдат основно ремонтирани, а сградата – изцяло санирана.

Като част от програмата за трансгранично сътрудничество е и възможността за изграждане на нови спортни площадки. Община Поморие кандидатства с проект за обновяване на училищните дворове в три от населените си места – Дъбник, Бата и Гълъбец .

Най-атрактивен е проектът за изграждане на вятърна мелница за сол в района на Музея на солта, който включва и оформяне на изкуствен плаж на дървени платформи.

Като сграда вятърната мелница представлява двуетажна постройка. Партерният етаж е предназначен за музейна експозиция – фотоси, предмети и картини, разкриващи историята и технологията на мелене на сол от началото на 19 век. Със същинския работен процес за мелене на морска сол посетителите ще се запознават в специално помещение на първия етаж. Там ще бъде поставен автентичен механизъм с предавка за мелене на сол, с вятърна тяга, с девет броя управляеми платна, разположени на подсилено витло с диаметър 9 м.

Проектът за новия атракцион е създаден с помощта на стари снимки и цели обогатяване на музейната инфрастуктура и повишаване на туристическия интерес към обекта. Анхиалските вятърни мелници са описвани от десетки пътешественици, вдъхновявали са и великия поет Яворов. Ето защо проектът за изграждане на вятърна мелница за сол представлява съвременна интерпретация на част от загубеното етнографско и характерно архитектурно наследство на Поморие.