От тази седмица Община Камено има втори заместник-кмет. Той е финансистът Димитър Петров. Предстои да бъде ангажиран за приходната част на бюджета, финансите и общинската собственост.

Петров е бил дългогодишен служител в банковата сфера, семеен е, с две деца. Той е член на Реформаторския блок.
На предишното заседание в края на януари, местният парламент прие с пълно мнозинство новата структура на Общината.

С 16 гласа „против" и 1 „въздържал се" Общинският съвет в Камено отхвърли докладната записка относно освобождаването от такса битови отпадъци за 2016 година на всички фирми, подали заявление за това.

След сериозен дебат съветниците взеха решение да освободят единствено юридическите лица, които работят на територията на „Лукойл Нефтохим" АД, където общината не извършва сметосъбиране и сметоизвозване.