Разширяването на обхвата на Националната програма за енергийна ефективност дава възможност още много сгради да бъдат санирани безплатно.
В Програмата вече ще могат да се включат и блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г.
Ето кои са стъпките за кандидатстване по Програмата за енергийна ефективност:

Какво да направите, за да получите помощ за саниране:

 • Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците;
 • Вземане на решение за обновяване на сградата. Задължително е всички собственици да дадат съгласие;
 • Сдружението на собствениците подава заявление пред общината
 • Общината приема и оценява документите на Сдружението на собствениците;
 • При одобрение на сградата се сключва споразумение между Общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата.


Какви са етапите до започване на санирането:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.


Какви дейност включва програмата за енергийна ефективност

 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:

- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,

- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.
Телефони за информация:
За допълнителна информация може да се консултирате с експертите, отговарящи за Програмата на тел. 056 907 294 - Община Бургас, както и на следните мобилни телефони:
За к-с "Славейков" , "Изгрев", "Зорница", кв. "Долно Езерово" и гр. Българово- Диляна Тодорова- 0889 603 696;
За ЦГЧ, "Възраждане", "Братя Миладинови" и "Лазур" - Мария Георгиева- 0889 607 142;
За к-с "Меден рудник" и "Победа"- Цветелина Костова - 0889 603 266.