Стачка започват от 20 май университетите в България. На тази дата висшите учебви заведения ще останат затворени. А дните на протест ще се увеличават до края на семестъра. Възможно е дори блокиране на пътища. За това предупреждават в писмо до президента Румен Радев и премиера Димитър Главчев от Съвета на ректорите.

Оттам настояват да се изпълни Закона за висшето образование и да бъдат увеличени заплатите на преподавателите.

"Непреклонни сме в искането за осигуряване достигането на средна брутна работна заплата за академичния състав в държавните висши училища не по-малко от 180 на сто от средната брутна работна заплата за страната и осигуряване на минимална работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища не по-малкък от 125 на сто от брутната работна заплата за страната", пишато от Съвета на ректорите.