Хипермаркети, салони за красота, творчески ателиета с шумни дейности няма да могат да работят в надземните етажи на жилищните сгради. С промени в Наредбата за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии се регламентира какви търговски обекти може да работят в зони и територии, предназначени за жилищно строителство. Предложенията са публикувани за обществено обсъждане и се налагат заради нестихващите жалби и сигнали от граждани и инициативни комитети.

В проекта е записано, че не се разрешава в жилищни сгради и в нежилищни, разкрити в жилищни зони и територии и рекреационни зони извършването на производствени и обслужващи дейности, при които се отделят прах, газове, шум, вибрации, миризми и други наднормени вредности. Изредени и обектите, които могат да се разкриват в първите надземни етажи на жилищните сгради. Сред тях са работилници за битови услуги до 2 работни места като шивашки, плетачни, обущарски и др. Позволени са и заведения за обществено хранене, но при нормирано работно време и без участието на музикални състави и шумни тонколони.