Община Бургас беше отличена на церемонията Annual Business Awards 2024 в категорията, отчитаща приноса на местната власт към развитието на бизнеса. Това се случи по време на Десетото юбилейно издание на Балканските бизнес награди. От името на кмета Николов цлатната статуетка прие заместникът му Станимир Апостолов. Сред мотивите за отличаването на Община Бургас са въведените интегрирани интелигентни системи и дигитални решения в платформата Smart Burgas.

Наградата е оценка за усилията на Община Бургас да обедини различни по вид дигитални услуги, да съкрати административните процедури и да предостави информация в реално време за въведените умни решения, насочени към местния бизнес, жителите и гостите на града.

Специалният раздел, посветен на бизнеса, съдържа информация за свободни терени в индустриалните зони, статистически данни, визуализирани са местните компании по икономическа дейност, местоположение и брой служители в бизнес карта. Публикувана е информация за местни професионални гимназии и университети, за да се осигури лесна връзка с компаниите, които търсят кадри. Осигурена е и възможност за обявяване на свободните работни места, за да се улесни процесът на намиране на кадри.

Smart Burgas дава директна връзка към дигиталната туристическа платформа GotoBurgas която, освен информация и календар със спортни, туристически и бизнес събития, осигурява директна връзка с местни хотели, ресторанти и туристически обекти.