Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През първото тримесечие на годината в област Бургас е започнало строителството на 1470 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст със 132,6% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на миналата година започнатите нови жилища в областта са 632. Голям е ръстът на строителството и в област Варна. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 1910 жилища, което е със 104,5% повече спрямо същия период на миналата година, когато в областта е започнало изграждането на 934 къщи и апартаменти.

През първото тримесечие на годината област Бургас остава на трето място по започнато ново жилищно строителство. На първо място за пето поредно тримесечие е София-столица със започнати 2506 къщи и апартаменти, след като в края на 2022 г. първото място беше за Варна. Ръстът на започнатото строителство на жилища в столицата е с 22,3% спрямо предходното тримесечие. На второ място по започнало ново строителство е област Варна. На трето място е Бургас, а четвърто е за Пловдив със започнати 1152 жилища през тримесечието.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1389 жилищни сгради с 9089 жилища в тях и с 957,6 хил. кв.м обща застроена площ, на 6 административни сгради/офиси с близо 4 хил. кв.м разгъната застроена площ (РЗП) и на 550 други сгради с 362 хил. кв.м РЗП.

В сравнение със същия период на миналата година започнатите нови жилищни сгради нарастват с 9,2%, жилищата в тях - с 37,8%, а общата им застроена площ - с 23%.