Подготовката за изборите е в ход. Серийните номера на общо седем машини за гласуване, които ще преминат през удостоверяване на съответствието преди предстоящите избори 2 в 1, бяха изтеглени на случаен принцип по време на публична процедура в Министерството на електронното управление.

„От технологична гледна точка машините винаги са били максимално сигурни. Обаче как се използват от гласоподавателите и как се отчита техният глас - това са проблеми в човешкия фактор. Когато стигнем дотам изкуственият интелект да ги управлява, ще достигнем и нивото на сигурност, което програмно е заложено”, заяви експертът по киберсигурност от БАН и консултант на ЦИК за машинния вот доц. Златогор Минчев.

Доцентът уточни, че по отношение на сигурността всички машини биват проверявани. На седемте, които ще преминат през удостоверяване на съответствието, е проверен хардуерът. „Няма как да проверим десет хиляди машини за 20 дни хардуерно. Но контролите за годност на всяка от машините се проверяват посредством софтуер”, допълни той.

„Процесът е част от методиката по удостоверяване на съответствие за годност на машините за гласуване, където участват МЕУ, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация. Машините се избират на случаен принцип и подлежат на цялостна проверка на хардуерно равнище”, обясни доцентът.

„За първи път в историята се организират европейски и парламентарни избори в един ден. Правени са президентски и парламентарни досега, затова се стараем да повишим нивото на сигурност на всеки един избор”, подчерта Минчев.

„На част от машините изтича срокът на годност, защото такава е датата на придобиване. Това, което е поставено като условие в документацията, е да се извърши сервизиране. Така че да се гарантира надеждността на устройствата преди да се проведат изборите”, каза още той.