Във връзка с извършване на реконструкция на съществуващ водопровод, попадащ в североизточното платно на ул. „Одрин“, в участъка от ул. „Цар Калоян“ до новоизградената част на улицата от страната на „Победа“ АД, от 24.04.2024 г. до 10.05.2024 г. се въвежда нова временна организация на движението там.

Преминаването през този участък ще е затруднено. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.