Медицинският факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас отбеляза Световния ден за борба с шизофренията – 11 април, с лекция на психиатъра д-р Николай Зъбов. Тя бе посветена на правата на пациентите с това заболяване. Неин организатор бе Комитетът по човешки права и мир към Асоциацията на студентите медици в България – Бургас.

Днешните психиатри не лекуват със страшни методи като по филмите, а болните са като всички останали пациенти и имат нужда от разбиране и приемане от обществото. Няма нищо срамно и лошо в това да потърсиш помощ.

„Шизофренията представлява цяла група заболявания. Тя е интересна, загадъчна и може би най-човешкото заболяване. Ще се запитате защо. Защото няма как да имаме разстройство в мисленето и представите, ако нямаме такива, а само хората имаме. Надявам се младите колеги да осъзнаят, че в психиатрията и нейните пациенти няма нищо страшно и това е пътят, през който да се преодолее стигматизирането на тази голяма група хора”, заяви д-р Зъбов. Той е началник на Отделението по зависимости към Центъра за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков” – Бургас. Своя опит предава на студентите, защото е асистент към катедра „Нервни болести, психиатрия и психология” в университета. По време на лекцията той запозна студентите с исторически факти за тази болест, българския принос в нейното проучване, със симптоматиката, причините на възникване и методите на лечение. Последните отдавна не са като по страшните филми.

Как се става психиатър?

Отговорът е кратък – избираш да специализираш това.

„Психиатрията е част от голямото семейство на медицинските науки и специалности, не е нещо екзотично. Ние сме лекари като всички останали и психично болните са пациенти като всички други пациенти и боледуват не само от това. В медицината и особено в психиатрията се иска да имаш сърце и душа и да бъдеш изключително толерантен, търпящ и обичащ хората”, каза д-р Зъбов. Той призова бъдещите лекари да не се плашат от тази специалност и да помислят за развитие в нея, защото е изключително интересна. А и в последните години както в България, така и в света тези специалисти не са достатъчно.

Какви са правата на пациентите?

Те са отбелязани в Закона за здравето и на практика са същите като на всички останали.

„По мое лично мнение обаче има много неясноти, които поставят трудности пред нас като лекари, пред самите пациенти и пред техните близки. Най-страшното е не законовата рамка, която на хартия е прекрасна, а че обществото не може да излезе извън представата за психиатричните заболявания и шизофренията и я приема за нещо странно и ужасно. Характерно за човека е да се страхува от това, което не разбира. Затова първо трябва да изчезне притеснението да потърсим психиатър, защото ние сме като всички останали лекари и няма нищо страшно и ужасно в това. Нека знаем, че ако някой е боледувал от психично заболяване, това не го прави клинично луд. Психичните болести са една огромна палитра и от тях клиничната лудост се наблюдава в много малък процент”, обясни д-р Зъбов.

Лечима ли е шизофренията?

По мнението на специалиста при отдаден лекари, съдействащи близки и съдействащ пациент може да се стигне до пълна терапевтична ремисия и връщане на болния към обичайния живот –създаване на семейство и нормално ежедневие. Затова обаче е нужно критично мислене и осъзнаване на проблема от семейството.

Преодоляване на стигмата

„Тревожните разстройства са едни от най-широко разпространените в света. Според мета анализи всеки втори човек, а според моята практика - всеки един от нас поне веднъж минава през някаква форма на широкия спектър на тревожните разстройства, които включват и така познатите панически атаки. Затова хората първо не трябва да се притесняват сами за себе си да потърсят психиатрична помощ и може би, когато това бъде постигнато, ще се отнасят с по-голяма толерантност към тези с психични заболявания”, добави д-р Зъбов. Според него може да се направи много в законодателството и насърчаването на работодателите да наемат хора с хронични психични заболявания.

Студентите изслушаха лекцията с голям интерес и живо се интересуваха от практиката на един психиатър. Въпросите им бяха свързани както със съвременните форми на лечение, така и с това как лекарите реагират в различни ситуации. В знак на благодарност студентката Марина Петкова от АСМБ подари специален плакет на лектора.