На официална церемония днес на територията на петролната компания, председателят на Управителния съвет на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Евгени Маняхин и кметът на Община Камено Жельо Вардунски подписаха Договор за безвъзмездно дарение на финансови средства в размер на 200 000 лв.

Ремонтът, обновяването и модернизацията на дворното пространство на ДГ „Слънце“ гр. Камено са на стойност 200 000 лв.

Проектът предвижда подмяна на дворните настилки, полагане на ударопоглъщаща мека настилка, ново парково обзавеждане и комбинирани съоръжения за игра, съобразени с възрастовите особености на децата, озеленяване и мероприятия по отводняване. Ще бъде изградена и площадка за игра и обучение на децата по безопасност на движението.

Към момента във филиала на ДГ „Слънце“ гр. Камено, намиращ се на ул. „Елин Пелин“ № 2 се обучават 139 деца, които са разпределени в 5 групи. В двора на детското заведение са разположени 4 обособени площадки за игра на децата, но само една от тях отговаря на изискванията, като същата е с вече нарушена цялост на ударопоглъщащата разливна настилка.

„Този проект отразява нашите общи ценности и приоритети“ подчерта Председателят на Управителния съвет на рафинерията, г-н Евгени Маняхин. „Възприемаме този проект не само като възможност да подобрим физическата среда на детската градина, но и като шанс да създадем пространство, където децата могат да играят, учат и растат в безопасна и вдъхновяваща атмосфера. За нас това е и възможност да потвърдим още веднъж ангажимента си към общината и нейните жители, да покажем, че не просто сме част от тази общност, но и активно инвестираме в нейното развитие.“

Поредният жест от страна на петролната компания е високо оценен от гражданите и кмета на община Камено, който изтъкна, че „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е най-големият дарител на територията на общината.

„Вашият жест доказва, че имаме един социално отговорен бизнес, който има общи цели с общинската и държавната власт и ние работим синхронно. Така се прави в цял свят – отговорният бизнес се грижи не само за печалбите си, а и за споделяне на успеха с общността. С поредното дарение от стана на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще осигурим функционална и отговаряща на изискванията на нормативните актове детска площадка, облагородено и модерно дворно пространство, едно ново, привлекателно и безопасно място за отдих и игра. Пред всички искам да подчертая, че това е пример за съдействие и успешна работа между община и бизнес, който се намира на територията на нашата община. Искам да благодаря за доворието и за предоставените средства. Както подчерта г-н Евгени Маняхин, това дарение не е прецедент. През годините сме реализирали много инфраструктурни проекти. С реализирането на този проект ще се насърчи активният начин на живот още от детска възраст и ще се осигури възможност за ползотворно прекарване на свободното време на децата. Вярвам, че ползотворното ни сътрудничество, което вече се превърна в традиция, ще продължи в името на просперитета на нашия град. Пожелавам на ръководството на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД да съхранява своята вяра в доброто и волята за добротворство!“, – каза кметът Жельо Вардунски.