Със заповед на главния секретар на МВР е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас. Той е за следните вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. полицай - старши полицай - 17 (седемнадесет) вакантни длъжности;
2. младши автоконтрольор – II – I степен - 7 (седем) вакантни длъжности;
3. младши полицейски инспектор – 6 (шест) вакантни длъжности.