Отпускане на 70 000 лв. за ремонт на двете детски отделения в УМБАЛ Бургас гласува Общинският съвет на Бургас на днешното си заседание. Това стана по предложение на групата на КОД – Български възход . Докладната записка на съветниците Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев бе подкрепена еднонодушно с 46 гласа за от 46 гласували.

„УМБАЛ Бургас е най-голямата болница в Югоизточна България и въпреки че Община Бургас има много малък дял в нея, на територията й се оказва медицинска помощ главно на жителите на нашата община. В болницата има две детски отделения. Животът и здравето на децата на Бургас са основен приоритет в демографската политика на Бургас. Целта ни е лечението на на децата да става в по-добри условия още преди да бъде завършено изграждането на детската болница в Бургас“, заяви Стоян Грозев.

Съветниците приеха и следващата докладна на групата на КОД – Български за нова общинска програма за деца, родители и специалисти, обхващаща периода от бременност, раждане, най-ранно детско развитие от 0 до 3 г., както и възрастта на социализация и предучилищно образование. Въпреки че бе детайлно представена по време на постоянните комисии на ОбС, съветникът Мариела Кирова сподели още ценна информация за нея по време на сесията. Това допълнително мотивира съветниците да подкрепят така важната докладна.