Промените, които влизат в сила от 2024 г. Работодателите ще заплащат само първите два дни от болничните, а не както досега – първите три. Задължението работодателите да изплащат първите три дни от обезщетенията за временна неработоспособност на служителите беше въведено като временна антикризисна мярка през 2010 година, но остана постоянна.
От бизнеса пресмятат, че по-малкото разходи за болнични листове е възможност за инвестиции и повишаване на работни заплати. Според Асоциацията на индустриалния капитал трябва да се затегне контролът и предлагат той да се осъществява не от Районните здравни инспекции, а от териториалните поделения на НОИ.