Нов механизъм за действие срещу разпространение на наркотици при подрастващите и алгоритъм към него е изпратен до всички директори на училища. Документът е разработен от Министерство на образованието и науката с участието на МВР, ГДБОП, МЗ, ДАЗД, Агенция “Митници”, ММС и Националното сдружение на общините, а в него се посочва, че училищното ръководство трябва да осигурява възможности и за анонимно съобщаване от учениците на информация за употреба на наркотични вещества от техните съученици.
Това може да става и чрез анонимни кутии за сигнали, онлайн формуляри, които учениците могат да използват.
Ръководството на училището трябва да информира родителите за случаи на установена употреба или разпространение на наркотици от децата им в училището. Разработеният механизъм крие риск от подаване на фалшиви сигнали, затова и има изискване за щателни проверки на достоверността и “поемане на отговорност при установени фалшиви такива”.