В резултат на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива в Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски басейн, както и на рило-родопските притоци на река Марица, информира на сайта си Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Оттам уточняват, че в резултат на оттичане речните нива ще се повишават във водосборите южно от този на река Факийска.
Заради валежи и утре се очакват незначителни повишения на нивата във водосбора на река Арда и целия Западнобеломорски басейн.
На 9 и 10 декември речните нива в по-голямата част от басейните ще останат без съществени изменения или ще се понижават, информират още от МОСВ.