20 първокурсници от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха централната лаборатория на „ЛИНА”. Те бяха със своя преподавател доц. Стоянка Танчева.

„За нас е удоволствие да разгледаме базата на една от водещите лаборатории в България. Знаем, че в нея се използва изкуствен интелект, който е обект на бъдещето”, заяви доц. Танчева. Тя преподава на младите хора по дисциплината „Клинична лаборатория”.

„Днешното ни посещение е опознавателно и е начало на обучението им. Бих искала студентите да усетят онова, което клиничната лаборатория може да им донесе като познания, практически възможности и като нещо, което ще им бъде полезно за тяхната професия”, допълни доц. Танчева.

Първокурсниците бяха посрещнати от д-р Марта Райкова. Тя им показа какъв е пътят на пробата и им демонстрира как става вземането на биологичен материал. В централната лаборатория в Central park в к-с „Славейков” има общо 3 манипулационни, като една от тях е детска. Те са оборудвани с веноскоп – апарат, който помага в откриването на вените на ръката на пациента.

„Нашата работа има 3 етапа - преданалитичен, аналитичен и следаналитичен. Последният е свързан с получаване на резултат от изследванията, обсъждането им с клиницистите и вземане на решение за по-нататъшното лечение”, обясни д-р Райкова. Тя представи и значението на различните цветове на капачките на епруветките, например лилави за хематологични изследвания, жълти за биохимични, червени за серологични и др.

В залата на Клинична апаратна д-р Райкова показа на студентите свръх модерната апаратура и линията, управлявана от изкуствен интелект.

Всеки от тях можеше да наблюдава различни групи клетки под микроскоп.

В края на посещението студентите се срещнаха и с екипите на лабораториите по микробиология, цитохистопатология и генетика. Те разговаряха с д-р Георги Славов, д-р Станко Данданов и д-р Татяна Николова.

Бъдещите акушерки и медицински сестри споделиха, че ще се радват да се върнат отново тук по време на следването си. От години лабораторията си сътрудничи с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Освен база за обучение на студенти, „ЛИНА” е база за специализация на лекари по всички основни лабораторни специалности.