При голям интерес протича кампанията за магистърски програми в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“. И тази година висшето училище предлага разнообразни възможности в различни направления.

Срокът за кандидатстване се удължава до 21.09. 2023 г. включително. Класирането на приетите студенти ще бъде обявено на 25.09.2023 г. след 16.00 часа. Записването на новоприетите студенти в ОКС „Магистър“ ще бъде от 26.09. до 29.09.2023 г. включително.


Запознайте се с всички атрактивни специалности
:

Анализ и контрол на храните - тесен и широк профил

Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен и широк профил

БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище – тесен и широк профил

БФ - Езикът и литературата - културологични проекции

Екология и екологичен мениджмънт - тесен и широк профил

Екология и опазване на околната среда – тесен и широк профил

Електроника - тесен и широк профил

Електротехника - широк профил

Здравен мениджмънт - тесен и широк профил

Здравен туризъм - тесен и широк профил

Изкуствен интелект и виртуална реалност

ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил

ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки

ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен и широк профил

Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии

Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен и широк профил

История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - тесен и широк профил

Кинезитерапия - тесен профил

Компютърни системи и технологии – широк профил

Маркетинг - Корпоративен маркетинг – тесен и широк профил

Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - тесен и широк профил

Медицинска химия - тесен и широк профил

Медицински представител - 3 семестъра

Медицински представител - 4 семестъра

Органични химични технологии - 3 семестъра

Органични химични технологии - 4 семестъра

ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ

ПНУП - Интегрирано обучение на деца със СОП маг

ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас

ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ

ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Софтуерни технологии

Софтуерно инженерство - Софтуерни технологии

Социална педагогика - Интегрирано обучение на деца със СОП

Социална педагогика - Социално-педагогическо консултиране

СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра

СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил

СУ - Управление и развитие на човешките ресурси – тесен и широк профил

СУ - Управление на международния бизнес – тесен и широк профил

СУ - Финансов мениджмънт на предприятието – тесен и широк профил

Техника и технологии в транспорта - 2 семестъра

Техника и технологии в транспорта - 4 семестъра

Технология на водата – тесен и широк профил

Технология на материалите и материалознание – тесен и широк профил

Технология на неорганичните вещества - тесен и широк профил

Технология на нефта и газа - 2 семестъра

Технология на нефта и газа - 3 семестъра

Технология на нефта и газа - 4 семестъра

Технология на силикатите - тесен и широк профил

Туризъм - Международен туризъм

Туризъм - Мениджмънт на туристическа дестинация

Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър

Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Проф. бакалавър

Химични технологии и психология на кризисните ситуации – тесен и широк профил

Химично инженерство - тесен и широк профил

Химия на бъдещето

Храни, хранене, диететика – тесен и широк профил

Повече информация за всяка една специалност може да откриете в линка по-долу:

https://btu.bg/index.php/bg/obucenie-m-bg/studenti-m-bg/mag-obuch-bg/spec-mag-obuch-bg