Разяснителната кампания на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО – БУРГАС по селата в община Камено и Бургас започна. Стартът бе даден днес в бургаското село Равнец. Участие взеха Ваня Зунева- координатор на проекта, Румяна Сотирова, общински съветник и Неби Кехая, който е консултант по проекта. На срещата бяха кметовете на Равнец и Братово Костадин Георгиев и Ангел Петков.

Интересът на местните земеделци и бизнес бе към закупуване на земеделска техника, оптимизиране на стопанствата, възможности за финансиране на инфраструктура за най-младите и други.

Припомняме, че кампанията е насочена към всички, които имат желание да създадат свой бизнес или земеделско стопанство, да развият вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност (производство, услуги, животновъдство, растениевъдство и др.) или имат идея с обществено полезна и социална цел, да участват в обсъждането на възможностите за нейното изпълнение на практика – как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

Всеки желаещи имат право да участва при планирането на Стратегията за местно развитие на територията на общините Камено и Бургас, в рамките на която ще бъдат финансирани бъдещите проектни предложения, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост на местното население и са в полза на малкия местен бизнес.