Община Бургас и СУ "Св. Климент Охридски" са партньори в проект "Re-value", който ще помогне за по - ефективно и съобразено с природната среда планиране на важни крайбрежни части на града - района на кв. "Сарафово", местността Ъгъла, района на солниците и Атанасовската коса.

Тази територия е с ключово значение за развитието на крайбрежните зони и ние бихме искали да приложим иновативни подходи за нейното развитие, което да е максимално съобразено с естествената среда, като същевременно да спомага за ефективната климатична адаптация на територията.

В тази връзка е важно да чуем вашето мнение и виждане за проблемите и перспективите в развитието на тази важна част от нашия град. Можете да направите това, като попълните специалната анкета на адрес:

https://arcg.is/1uz4Gy