Все повече хора живеят над 80 години. Делът хората на възраст над 80 години в страните от ЕС почти се е удвоил между 2002 г. и 2022 г., обявиха от Евростат. Общо за страните от ЕС 6,1% от населението са над 80 г., а в България делът на тези хора е 4,7%.

Ако към хората над 80 години прибавим и тези между 65 и 79 години, се оказва, че всеки пети в България (21,6% от населението) е на възраст над 65 години, показват данните на Евростат. По този показател сме точно до средното ниво за страните от ЕС.

България е сред държавите с най-голям дял на хората на възраст между 65 и 79 години. У нас 16,9% от населението са в тази възрастова група. По-голям е делът на хората между 65 и 79 години само в Хърватия (17%) и Финландия (17,1%).

Но по обща продължителност на живота сме на последно място в ЕС. Очакваната средна продължителност на живота в България е 71,4 години, а най-близо до нас е Румъния със 72,8 години. Оказва се, че в най-бедните страни продължителността на живота е най-малка. Най-голяма е продължителността на живота в Испания (83,3 г.), Швеция (83,1 г.) и Италия (82,7 г.).