Само работещи хора ще може да бъдат обявявани във фалит. Приемането на закон за личния фалит на граждани е едно от изискванията за следващия транш от парите от Плана за възстановяване и устойчивост. Затова служебното правителство неотдавна прие проект на такъв закон, но спорен него не всички хора ще може да бъдат обявявани в несъстоятелност и съответно дълговете им ще бъдат опрощавани.

Законът няма да важи за хора със свободна професия, занаят, еднолични търговци или хора, които упражняват търговска дейност, ако задълженията произтичат от упражняването на тази дейност, предвижда проектозаконът. Но при хората със свободни професии и занаятчиите трудно може да бъде разграничена стопанската дейност и личните им разходи. Ако купят кола, тя може да бъде използвана както за работа, така и за семейството. При взимане на потребителски заем част от парите може да бъдат за нов диван, а останалите - за покупка на инструменти. Но въпреки това хората със свободни професии няма да може да фалират.

Новият закон да бъде прилаган само за задължения в размер над 10 минимални заплати, което в момента означава за дългове над 7800 лв., предвижда още проектът. При задължения в такъв размер човек ще може да бъде обявен във несъстоятелност и част от борчовете му ще може да бъдат опростени. Но за по-малки дългове законът въобще няма да се прилага.

Освен това длъжникът ще има право да открива производство по несъстоятелност, само ако е добросъвестен и отговаря на определени условия, предвижда проектът. Сред тях например е, че ако няма някакви физически проблеми, трябва да работи. Ако една година преди подаване на заявление за обявяване във фалит длъжникът не е работил, съдът ще откаже да стартира процедурата и дори ще му наложи глоба. А именно след уволнение може да се окаже, че длъжникът вече не може да прави вноските си по кредита. В тези случаи обаче той няма да може да поиска фалит. Ще трябва да се хване на каквато и да е работа, дори да не отговаря на квалификацията му, ако смята да поиска обявяване в несъстоятелност.

Освен това пет години преди да подаде заявление за обявяване във фалит длъжникът не трябва да е харчил суми, които не са съобразени с имуществото и доходите му, както и да е купувал нещо извън необходимото за издръжка на семейството. В съда може да се окаже, че покупката на кола, скъп мобилен телефон или почивка през лятото в Гърция не са съобразени с имуществото и доходите на длъжника и съдът може да откаже образуване на производство за обявяване в несъстоятелност. Човек винаги може да купи по-евтина кола, по-евтин телефон и да не ходи на почивка, като няма пари.