Напредва изграждането на нов локал на ул. „Крайезерна“. Тя обслужва много инвеститори, развиващи дейност в покрайнините на Бургас. Но там има и доста терени, върху които се строят или тепърва ще се появят нови предприятия.

„Новият локал ще облекчи движението по все по-натоварената „Крайезерна“ и ще подобри транспортното обслужване на терените за бизнес в този район на града.“, каза кметът Димитър Николов.

Изпълнението на проекта се финансира съвместно от МРРБ и Община Бургас. Крайният резултат ще бъде нов двулентов път с тротоари, осветление, отводняване и велоалея от едната страна.

Община Бургас се надява да бъдат осигурени средства за изграждане на локала по цялата му предвидена дължина.