За да спаси затрупан човек, д-р Йолов, който е анестезиолог, заедно с хирург от Полша, извършват ампутация на ръката на мъж. И тримата в този момент са под руините. Как се взима решение, да се ампутира ръка, но да се запази животът?

„Рано сутринта се обърнаха към мен за помощ. Трябваше да съдействам на колегата. Ставаше дума за човек на около 60 години, затрупан в около четири етажна сграда, която беше паднала вертикално, т.е. плоча върху плоча“, разказва д-р Веселин Йолов, зам.-началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение към Медицински институт МВР.

Двамата лекари - хирургът от Полша и анестезиологът от България, стигат до оцелелия лазейки през 7-8 метра тунел. Това бил единственият начин да му помогнат.

„Състоянието му беше относително стабилно. Пулсът му беше леко учестен. Контактен беше, но се видя, че една бетонна плоча е затиснала дясната му длан. Ръката беше отекла някъде до средата на предмишницата. Моето мнение беше, че крайникът трябва да са ампутира, за да може да се изведе човекът от руините“, разказва още той.

Излезли и обсъдили плана за действие. Д-р Йолов дал своето мнение за анестезията, която трябва да се използва в тази ситуация.

„Да си кажа честно наистина се страхувах, като видях къде трябваше да вляза лазейки, те бяха стабилизирали с едни хидравлични подпори тунела, но въпреки всичко, като знаете, имаше вторични трусове, които се усещат доста често. Всяко влизане беше рисково. Страх ме беше, но нямах друг избор, затова съм дошъл тука все пак“, казва още анестезиологът.

Мъжът вече е в болница и д-р Йолов смята, че той е оцелял. „За момента всичко е наред - имаме храна и вода, местното население доста добре се отнася с нас, носят постоянно хляб и вода, помагат и те с каквото могат, за което искам да им благодаря разбира се“, каза още лекарят.

Така, заедно, местни и спасители не спират да се надяват, че под руините има живот.

Източник и кадър bTV