По искане на граждани, местният парламент в Бургас прие зоната за платено паркиране в бургаския к-с „Братя Миладинови“ да разшири обхвата си. Искането бе придружено с подписка на живеещи в района. Логично предложението предизвика дискусии в залата на Общинския съвет. Независимият съветник Стоян Грозев каза, че решаването на проблема в този район ще предизвика нов в съседния, а в подписката са се подписали само два входа. Живеещи в района, с които той се е срещнал лично, не подкрепят идеята. Евелина Михалева от ГЕРБ, която е в комисията по транспорт, обясни, че с разширяването на синята зона районът се заключва и колите няма накъде да се преместят. Тя добави, че искането е било качено на сайта на Общината повече от месец и е имало време, ако някой иска, да реагира.

Пламен Димитров, директор на ОП „Транспорт“ също коментира докладната.

Създава се ред, защото в районите с режим на платено паркиране не се издават стикери за служебни автомобили и стикери за два автомобила на домакинство. Във всяко домакинство гражданите могат да притежават по повече от 2 автомобила, което се очертава като проблем.

Тези 3 нови зони за платено паркиране са до буферни зони, които са нежилишни и там няма как да се прехвърли проблемът с паркирането.

Относно многоетажните паркинги, за които част от съветниците говориха, искам да кажа, че сме обикаляли апартамент по апартамент и желанието на повечето граждани бе да не се строят мнгооетажни паркинги, а градинки““, заяви Димитров.

В крайна сметка Общинският съвет даде зелена светлина на предложението за разширяване на зоната за платено паркиране.

Ето и кои улици обхваща:

В обхвата на паркинга до бл.71 между бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Демокрация“ се обособяват следните паркоместа:

-Паркинг в района на бл.71 на бул. „Стефан Стамболов“ – 38 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

В карето между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Струга“ и ул. „Ванче Михайлов“ се обособяват следните паркоместа:

-Паркинг №1 пред бл.91 – 42 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №2 в района на бл.88 и бл.89– 56 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №3 в района на бл.92 – 4 бр. Места;

-Паркинг №4 в района на бл.93 – 43 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №5 в района на бл.89А – 12 бр. Места;

-Паркинг №6 в района на бл.14 – 8 бр. Места;

-Паркинг №7 в района на РДНСК СГКК – 32 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №8 в района на бл. 122, бл.132 и РДНСК СГКК – 35 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №9 в района на бл.72 – 22 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №10 в района на ТП на НОИ – 23 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Ул. „Шар Планина“ – 33 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №11 в района на бл.133, бл.134 и бл.72– 21 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

В зоната, заключена в карето между бул. „Тодор Александров“, бул. „Уилям Гладстон“ и бул. „Сан Стефано“ се обособяват следните паркоместа:

-Ул. „Драма“ – 39 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №1 в района на бл.4 и бл.5 – 81бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Ул. „Кавала“ – 43 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Ул. „Ивайло“ – 9 бр. Места;

-Паркинг №2 в района на бл.3 – 23 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №3 пред блок бл.3 – 25 бр. Места;

-Паркинг №4 пред бл.1А – 28 бр. места, 1 бр. място за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №5 пред бл.1 – 16 бр. Места;

-Паркинг №6 пред бл.1Б – 41 бр. места, 2 бр. места за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания;

-Паркинг №7 в района на бл.1 – 6 бр. места;