България ще може да изнася нефтопродукти, произведени от руски петрол при две условия, съобщи БНТ. Това е записано в решение на Европейския съвет, с което се разширяват санкциите срещу Руската Федерация заради военните действия в Украйна. Според текстът, който е публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз, страната ни ще може да изнася нефтопродукти или ако те са забранени за употреба на територията на еврообщността или ако са за Украйна.

"В дух на солидарност с Украйна, с Решение (ОВППС) 2022/2478 при все това се разрешава на Унгария, Словакия и България да изнасят за Украйна някои рафинирани нефтопродукти, получени от руски суров нефт, внесен въз основа на тези дерогации, включително, когато е необходимо, чрез транзит през други държави членки", пише в официалния вестник.

В новото си решение, Съветът забранява и вноса на руски петрол не само по море, но и по тръпопроводи. България има право на дерогация (отлагане на забраната) за период от две години - до края на 2024 година. Дотогава рафинериите у нас трябва да престанат да използват като суровина руски петрол. Изключението важи за договори за доставка на нефт сключени преди 4 юни 2022 година.

"Подобно на държавите членки, внасящи руски суров нефт по тръбопровод, България не може да продава нефтопродукти, получени от руски суров нефт, внесен въз основа на посочените дерогации, на купувачи, намиращи се в други държави членки или в трети държави", се казва в решението.

Зареждането или презареждането на превозно средство или на въздухоплавателно средство в държави членки, които се ползват от тези дерогации, не попада в обхвата на забраната, категорични са от Брюксел.

С решение на Министерски съвет от 2 декември България прие дерогацията (отлагането на забраната), договорена с ЕС, за внос на руски петрол и нефтопродукти. В същото решение е заложено държавата ни да забрани износа на произведени у нас петролни продукти след 5 март 2023 година. Записаният срок в новото решение на Съвета обаче е 5 февруари 2023 година.

"С Решение (ОВППС) 2022/2478 се разрешава на България да изнася определени рафинирани нефтопродукти, получени от руски суров нефт, внесен въз основа на посочените дерогации. Това е необходимо за ограничаване на рисковете за околната среда и за безопасността, тъй като подобни продукти не могат да бъдат съхранявани безопасно в България", пише в решението.

В него обаче е поставено условие - годишният износ не следва да надвишава средния годишен износ на подобни продукти през последните пет години.

Именно забраната на износа на нефтопродукти поставяше под въпрос работата на рафинериите у нас, включително на най-голямата - "Лукойл Нефтохим Бургас".

Според служебното правителство, предприятието не разполага с възможност да съхранява страничните продукти получени при производство на дизелово гориво основно. Затова и се налага те да бъдат изнасяни, тъй като част от тях са забранени за употреба в Европейския съюз по екологични съображения.

Източник: БНТ